Italiensk sprog

Dante Alighieri skabte det italienske sprog

Når man i dag taler om italiensk ”rigssprog”, mener man i virkeligheden toskansk. Helt op til 1300-tallet var latin stadig det almindelige skriftsprog i Italien, ligesom i resten af Vesteuropa, men talesproget var ”volgare” – fortsættelsen af vulgærlatin. Der fandtes talrige lokale varianter af volgare, men tre af de mest betydelige forfattere kom alle fra Toscana: Dante, som skrev ”Den Guddommelige komedie”, var født i Firenze; Boccaccio, som er forfatter til ”Dekameron” eller De Hundrede Historier, kom fra en lille by uden for Firenze; og Petrarca, der i mange sonetter besang den elskede Laura, var fra Arezzo. De skrev i 1300-tallet deres berømte værker på den lokale dialekt og skabte derved det fælles folkelige skriftssprog; forfattere fra andre dele af Italien tilpassede deres eget sprog til den toskanske tunge. Det talte volgare fortsættes i dag i de mange italienske dialekter, men den dialekt, der tales i Toscana (navnlig Firenze), er nok den, der mest nærmer sig til en slags italiensk rigssprog. Der findes dog talrige dialekter, f.eks. genovesisk, venetiansk og napolitansk, og for mange italienere er dialekten det første sprog. I regionerne Friuli-Venezia Giulia og Trentino-Alto Adige i det nordøstlige Italien tales desuden det lille romanske sprog rætoromansk (ladinsk).

LÆS OGSÅ: I geniernes fodspor i Toscana >

Italiensk og de andre romanske sprog

Italiensk hører sammen med fransk, spansk, portugisisk, rumænsk og et par mindre sprog til gruppen af romanske sprog, der alle er udviklede fra latin – og man kan genkende meget af grammatikken og mange af gloserne fra det ene sprog til det andet. Her ses det, hvad en række grundord fra latin hedder i de nævnte sprog:

Dansk Latin Portugisisk Spansk Fransk Italiensk Rumænsk
Én ŪNUS hum uno un uno un
To DUO dous dos deux due doi
Tre TRĒS tres tres trois tre trei
Stjerne STĒLLA estrella estrella étoile stella stea
Fisk PISCIS peixe pez poisson pesce peşte
Høj ALTUS alto alto haut alto nalt
Ged CAPRA cabra cabra chèvre capra capră
Søn FĪLIUS filho hijo fils figlio fiu
Mund BUCCA bôca boca bouche bocca bucă
Hest CABALLUS cavallo caballo cheval cavallo cal
Ny NOVUS novo nuevo neuf nuovo nou
Mælk LACTE leite leche lait latte lapte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår, ligner portugisisk, spansk, italiensk og rumænsk gennemgående hinanden meget, mens fransk er det sprog, der har adskilt sig mest fra de andre.

Dansk har optaget en mængde italienske låneord, særlig inden for musik, kunst og arkitektur, f.eks. opera, allegro, andante, piano, scherzo, finale, sopran og tenor, arie, sonate; villa, loggia, arkade, fresko. Inden for handel og regnskab: firma, giro, konto, saldo, netto og brutto. Militære udtryk som kanon, arsenal, kavalleri, soldat og kaserne er også italienske. Mange af ordene er kommet gennem fransk eller/og tysk.

Danskernes interesse for italiensk sprog er også øget gennem tiden og i Danmark regnes italiensk som regel for et smukt sprog – og det er det da også. Vokalerne klinger rent, hvad man bemærker, når man lytter til operasang - f.eks. Verdis pragtfulde "La Traviata" eller Puccinis "Madame Butterfly".

Italiensk sprogskole eller sprogkursus

Den bedste måde at lære italiensk er naturligvis at opholde sig i Italien og tale med indfødte italienere – kombineret med et studium af grammatik, sproghistorie og meget andet. Man kan fint begynde på en sprogskole eller et sprogkursus, og det vil være fuldt tilstrækkeligt til samtaler og anden daglig brug. Men hvis man har lyst til at lære italiensk sprog og kultur til bunds, er der ingen vej uden om et universitetsstudium, f.eks. på Københavns Universitet. Her er det engang så velmeriterede Romansk Institut desværre – helt misforstået – for nylig blevet lagt sammen med andre institutter, men italienskfaget huser stadig fremragende forskere og undervisere som lektor, dr. phil. Gert Sørensen, og lektor, ph.d. Erling Strudsholm.

Faktisk er italiensk sprog relativt let at komme i gang med, for det skrives generelt ligesom det udtales – i modsætning til f.eks. fransk eller engelsk. Som ny studerende kan man desuden hurtigt genkende mange af ordene fra engelsk – eftersom engelsk er fyldt med italienske og latinske låneord.